فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي عملکرد پوياي شرکت ها با بکارگيري متغيرهاي شبه- ثابت و منطق فازي در DEA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي عملکرد پوياي شرکت ها با بکارگيري متغيرهاي شبه- ثابت و منطق فازي در DEA :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تاکنون از مدل های گوناگون تکنیک DEA برای ارزیابی عملکرد و در نهایت رتبه بندی واحدهایتصمیم گیری استفاده شده است. اما یکی از ویژگی ها و در واقع اصول اولیه بکارگیری این مددلاستفاده از یک دسته از داده ها برای اجرای DEA است. اما با توجه به ماهیت پویای محیط،ارزیابی عملکرد واحدها بر اساس یک دسته از اطلاعات و در یک محدوده زمانی مشخصغیرواقعی است و شاید امکان پیش بینی محدود و با ریسک بالا را برای مدیران و تصمیم-گیرندگان فراهم کند. در این مطالعه سعی شده با استفاده از مدل پویای فازی 50 شرکت برتربورس در پایان سال 1389 مورد ارزیابی و رتبه بندی مجدد قرار گیرند. ویژگی این مدل فازیو چندهدفه بودن آن است. فازی بودن آن به علت تاثیر متغیرهای ورودی یا خروجی (متغیرهایمالی) یک سال بر عملکرد سال آینده و همچنین تبدیل یک مدل چند تابع هدفه به یدک مددلتک تابع هدفه است.

لینک کمکی