فایل PowerPoint (اسلاید ها) استراتژي برون سپاري و نقش آن در ترسيم سيماي سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) استراتژي برون سپاري و نقش آن در ترسيم سيماي سازمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

اغلب سازمان ها به منظور بقاء در بازار رقابتی، تصمیم به یکپارچه سازی عمودی با تولید کنندگان مواد اولیه و سازمان های توزیع کنندهمحصول می گرفتند، به طوری که با گسترش مرز های سازمانی خود به سوی این گونه سازمان ها رفته، نوسانات بازار را کنترل نموده و از اینطریق بقاء سازمان خود را تضمین می نمایند. در این تحقیق پس از بررسی مبانی نظری و مدلهای گوناگون برونسپاری به این نتایج دستیافتیم که سازمان های مختلف با توجه به مسایل مختلف تصمیم بگیرند که از کدام الگو و یا مدل برون سپاری پیروی کنند.همچنین یک مدلکمی را ارایه داه ایم که با این مدل می توان تصمیمات مربوط به برون سپاری اعم از نیروی انسانی،تامین داخلی و.... را گرفت. براساسمطالعات در ادبیات مرتبط با تحقیق عنوان داشتیم که آنچه در بحث برون سپاری دارای اهمیت ویژه ای می باشد این است که یک سازمان درخصوص برون سپاری باید به چه مواردی توجه نماید که به صورت اجمالی عبارتند از: 1- داشتن سازوکار کنترلی بر روی فعالیت های برونسپاری شده، 2- سپردن فعالیت های قابل برون سپاری به متخصصین همان حوزه، 3- داشتن شاخص های دقیق و منعطف به منظور بررسی فعالیت ها.4- بررسی دقیق انجام برون سپاری از طریق جمع آوری اطلاعات.

لینک کمکی