فایل PowerPoint (اسلاید ها) استراتژي بهينه نرخگذاري فني در بازار بيمه کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) استراتژي بهينه نرخگذاري فني در بازار بيمه کشور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در فضای رقابتی حاصل از آزادسازی تعرفهها در صنعت بیمه، چنانچه اصول فنی برای محاسبه درجه بندی خطرات نادیده گرفته شود،فضای کسب و کار تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به شکست سرمایهای در بازار بیمه کشور می گردد. بنابراین شرکت های بیمه در ایران بایدبه دنبال جایگزینی سیستم های جامع و علمی نرخ گذاری باشند تا با در نظر گرفتن اصول و مبانی فنی بکار رفته به ارزیابی صحیح ریسک ودر نتیجه نرخ گذاری مناسب برای پوشش های بیمه ای بپردازند. با توجه به اهمیت موضوع فوق، در این پژوهش به بررسی عوامل موثر نرخ-گذاری فنی و ضرورت اجرا و در مقابل نرخ گذاری غیرفنی و پیامدهای ناشی از آن در بازار بیمه کشور پرداخته شده است. یافته ها حاکیاست که عدم رعایت اصول فنی در ارایه نرخه ای بیمه ای می تواند منجر به بی اعتمادی بیمه گذاران به صنعت بیمه و در نهایت کاهش توانمالی شرکت های بیمه ای گردد.

لینک کمکی