فایل PowerPoint (اسلاید ها) استفاده از روش تجزيه و تحليل ريسک در اندازه گيري بازدهي حقوق صاحبان سهام و مديريت سرمايه گذاري در شرکت هاي بورسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) استفاده از روش تجزيه و تحليل ريسک در اندازه گيري بازدهي حقوق صاحبان سهام و مديريت سرمايه گذاري در شرکت هاي بورسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

ارتقای آگاهی های حرفه ای در زمینه سرمایه گذاری همراه با توسعه فناوری ارتباطات باعث شده که تامین کنندگان، سرمایه وجوه خود رادر شرکت هایی سرمایه گذاری کنند، که امکان کسب سود در آنها بیشتر است؛ برای این امر باید عوامل موثر بر عملکرد شرکتها را شناساییکرد. تحلیل گران مالی با تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت، وضعیت آن را مورد بررسی قرار می دهند. هدف این پژوهش مطالعه استفاده ازروش بهینه تجزیه وتحلیل ریسک در اندازه گیری بازدهی حقوق صاحبان سهام 214 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازهزمانی بین سال های 1387 - 1393 بوده و پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه هااز تحلیل Anova کمک گرفته شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که، مقدار ROE شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران به دست آمده از روش های مختلف با تحلیل ریسک و بدون تحلیل ریسک اختلاف معناداری دارند.

لینک کمکی