فایل PowerPoint (اسلاید ها) بازاريابي اجتماعي وارتباط آن با سلامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بازاريابي اجتماعي وارتباط آن با سلامت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف اصلی مقاله بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در حوزه ی سلامت است. با استفاده از روش اسنادی، نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابیاجتماعی نقش موثری در تغییر رفتار مصرفکننده نسبت به یک محصول یا تغییر رفتار بهداشتی افراد را دارا است. علاوه بر آن بازاریابیاجتماعی بر مفاهیم دیگری همچون وضعیت سلامت، آگاهی و باور افراد و حساسیت و انگیزه آنها به موضوعاتی مانند سلامت قلب و عروق،کاهش استعمال دخانیات، بستن کمربندایمنی و دیگر امور مرتبط با سلامت انسانها اثر به سزایی دارد. ارتقاء سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعیدر تغییر رفتار بهداشتی افراد و استفاده آنها از محصولی و یا کنارگذاشتن عادات بد رفتاری، تغذیه ای تحت تاثیر نگرش فردی و تصمیم اوخواهد بود. اما هدف غایی و نهایی این حوزه از علم مدیریت تاثیرگذاری بر اعمال و رفتار افراد در اجتماع و بازخورد مثبت تغییرات حاصله درزندگی شخصی و جمعی آنها است.

لینک کمکی