فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير مسيوليت اجتماعي شرکت ايرانسل بر وفاداري مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير مسيوليت اجتماعي شرکت ايرانسل بر وفاداري مشتريان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکت ایرانسل بر قصد و توصیه به خرید مشتریان با توجه به نقش هویتبرند و رضایت مشتری است. با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماریاین پژوهش، مشترکان ایرانسل می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی استفاده گردیده و تعداد 391 نمونه قابل قبولجمع آوری گردید . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیتزر انجام شده است.یافته ها نقش مهم مسیولیت اجتماعی در رضایت و وفاداری مشتری را تایید می کنند. مسیولیت اجتماعی با بهبود هویت برند دراذهان مشتریان موجب بهبودی رضایت و وفاداری آنان می شود درواقع، یافته ها نشان می دهند که مسیولیت اجتماعی و هویتبرند در تعامل با یکدیگر اولین قدم برای رضایت مشتری می باشد.

لینک کمکی