فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نقش بسته بندي بر رفتار خريد والدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نقش بسته بندي بر رفتار خريد والدين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در جهان حاضر، گسترش بازار و جذب مشتریان جدید وحتی حفظ مشتریان موجود، دغدغه بسیاری از شرکتهاست. از اینروبه دلیل فشارهای رقابتی بسیار شدید، شرکتها و سازمان ها از روشهای مختلف فروش و بازاریابی استفاده می کنند تا بتوانندمصرف کننده را قانع و یا حتی وادار نمایند که از بین مارک های مختلف کالا، کالای مورد نظر آنها را خریداری نمایند. یکیاز روشهایی که شرکتها بدین منظور به کار می گیرند، استفاده از بسته بندی شیک، جذاب و با کیفیت بالاست.تحقیق حاضربه فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نقش بسته بندي بر رفتار خريد والدين میپردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر والدین کودکان 2 تا 7 سالهدر سطح شهرستان میباشد. این تحقیق به بررسی نقش بسته بندی در فرآیند خرید کودکان و همچنین نقش اصرار و رفتارکودکان بر رفتار خرید والدین میپردازد. بدین منظور ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی سوالات مرتبط با هریک ازفرضیات شناسایی و سپس به اقدام به آزمون فرضیات گردید. نتایج حاکی از نقش بسته بندی بر رفتار خرید والدین می-باشد. در انتها نیز پیشنهاداتی به منظور بهبود بسته بندی و افزایش نقش آن ارایه می گردد.

لینک کمکی