فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مدل اسلامي مديريت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مدل اسلامي مديريت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ایده و انگیزه برای انجام این پژوهش از مباحث موجود در مورد تحولات در حوزه مدیریت از دیدگاه اسلام نشیت گرفته شده است.از منپرسیده شد آیا نمونه ای از یک سازمان در واقعیت وجود دارد که با توجه به پارادایم اسلامی فعالیت کند پاسخی برای این سوالنداشتم. مصمم شدم که تحقیقاتی در حوزه مدیریت ازدیدگاه اسلام انجام دهم.در همین راستا مدل مدیریت اسلامی در مراحل مختلفمدیریت یک سازمان اعم از برنامه ریزی،سازماندهی، هدایت و رهبری و کنترل به روش کیفی (کتابخانه ای) مورد بررسی قرارگرفت. نتیجهحاصل از این واکاوی این بود ک در مدیریت اسلامی بر خلاف نظام های غیر اسلامی که همه زندگی بشر را در کسب سود و مادیاتخلاصه می کنند،هدف صرفا رشد و بهره وری مادی نیست ، بلکه مهمتراز آن رشد و تکامل معنوی و فضایل اخلاقی است. بنابرایناگرتمامی مبانی مدیریت اسلامی رعایت شود قطعا شاهد سازمان های اسلامی پویا، کارآمد، اثربخش، انسان مدار و ارزش مدار خواهیم بود.

لینک کمکی