فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مشکلات روبري مديران آموزشي در آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مشکلات روبري مديران آموزشي در آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به مطالعه چالش های مدیریت مدرسه در دهه اخیر پرداخته است. تا راه کارهای مناسبی جهت کم کردن آثار اینچالش ها ارایه شود. کشورهای پیشرفته جهان دگرگونی های مهمی در روش های اداره و راهبری مراکز آموزشی و آموزشگاهی بهوجود آورده است. آشنایی با این شیوه ها، رهبران آموزشی و آموزشگاهی را قادر می سازد تا تب رهبری سازمان خود را بسنجند وبه عنوان قلب نمای علمی، حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده، هم چنین به رفع ابهامات عملکردی بپردازند؛در نتیجه اهداف و رسالت های مدارس را محقق سازند . هدف مقاله حاضر بررسی چالش های اجرای استراتژی در مدارس میباشد. نتایج پژوهش، نشان داد که چالش ادراکی، چالش نگرشی، چالش مهارتی (چالش های فردی) و کمبود منابع سازمانی،ناکارآمدی ساختار سازمان، ناکارآمدی فرهنگ سازمان، عدم اثر بخشی دوره های آموزشی، غیر تخصصی بودن فرآیند های سازمانو مداوم نبودن نظارت و ارزشیابی (چالش های زمینه ای)، مهمترین موانع و چالش های اجرای استراتژی در سازمان مذکور بودند.

لینک کمکی