فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي موانع و سطح به کار گيري خدمات بانکداري الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي موانع و سطح به کار گيري خدمات بانکداري الکترونيک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

پیشرفت های تکنولوژی چهره جهان را دگرگون ساخته است. در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوریاطلاعات (IT) سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است. در پاسخ به قوانین جدید، رشد شبکه های جهانی و افزایش سطحدرآمدها صنعت بانکداری تکنولوژی های جدیدی را با عنوان بانکداری الکترونیکی با هدف دستیابی و حفظ مزیت هایاستراتژیک به کار می گیرد. بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی گفته می شود که با استفاده از تکنولوژی الکترونیکیانجام می گیرد.ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی همه شیون زندگی بشر و از جمله تجارت را دستخوش تغییرات فراوانی نموده است. ازهمین منظر است که بانکداری الکترونیکی شکل و تکوین یافته است. برای کشور ما که به تازگی این گونه از تجارت را تجربهمی نماید،آگاهی از روندهای بین المللی جهت تسریع در استقرار و کارآمد شدن نظام بانکداری الکترونیکی مفید به فایدهخواهد بود. از اینرو در مقاله فوق ضمن بررسی تعریف و مزایای بانکداری الکترونیک و تفاوت این نوع بانکداری با بانکداریسنتی، بر روند شکل گیری و همچنین عوامل و موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران پرداخته و در انتها نیز بر اساستجارب موفق بین الملی، توصیه ها و پیشنهادات لازم جهت پیاده سازی بانکداری الکترونیک در کشور ارایه گردیده است.

لینک کمکی