فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان خلاقيت پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان خلاقيت پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر، ایدیولوژی، ارزشهای اجتماعی، روش های انجام کار و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی به چشم می خورد (ریچارد و وندی، 1385). سازمانهای امروزی برای ادامه حیات، باید پویا بوده ومدیران و کارکنان آنها، افرادی خلاق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با اینتحولات منطبق ساخته و جوابگوی نیازهای جامعه باشند (صمدآقایی، 1381). خلاقیت پیدایش و تولید یک اندیشه وفکرجدید است در حالیکه نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر جدید است. نوآوری به معنی به کارگیری تفکرات جدیدناشی از خلاقیت است که در یک سازمان می تواند به صورت یک کالای جدید خدمت و یا راه حل جدید انجام کارها باشد(الوانی، 1385). با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعت امروزه جامعه نیازمند پرورش انسانهایی استکه بتوانند با مغزی خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند و از این رویکرد نیاز به آموزش خلاقیت و خلق افکارنو برای رسیدن به جامعه ای سعادتمند از اهمیت خاصی برخوردار است (شهریاری و همکاران، 1998). ضرورت وجودخلاقیت و نوآوری در سازمانها به حدی رسیده است که برخی منابع نبود خلاقیت و نوآوری را با نابودی سازمان در درازمدت یکی دانسته اند (گانشی، 2001).

لینک کمکی