فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نقش اعتماد مشتري در ميزان فروش اينترنتي (مطالعه ي موردي شرکت ديجي کالا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نقش اعتماد مشتري در ميزان فروش اينترنتي (مطالعه ي موردي شرکت ديجي کالا) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی نقش اعتماد در میزان فروش الکترونیکی فروشگاه های دیجی کالا است. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و عملکرد فروشگاه،امنیت، آگاهی مشتری و بستر قانونی به عنوان متغیرهای مستقل و همچنین افزایش فروش الکترونیکی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.تعداد 50 نفر از خریداران فروشگاه دیجی کالا به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه با روش رگرسیونچندگانه نشان داد که ارتباط معناداری بین اعتماد و میزان فروش الکترونیکی وجود دارد.

لینک کمکی