فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بازاریابی شامل فعالیت هایی می شود که در رابطه با رساندن خریدار و فروشنده به یکدیگر برای انجام معامله، صورت میگیرد. بازار جهانگردی بر مبنای منطقه جغرافیایی، ترکیب جمعیتی، نوع رفتار یا بر مبنای رواننگاری بخش بندی میشود. در آمیخته بازاریابی عوامل گوناگون که بر تلاش ها ی بازار یابی اثر میگذارند به چهار گروه اصلی طبقه بندی میشوند که عبارتند از: محصول، توزیع، قیمت و ترویج یا گسترش محصول (سیاست های تشویقی). برای اطمینان یافتن از اینکههمه تلاش ها در راه تامین هدف های کوتاه مدت و بلند مدت سازمان انجام شود باید برای بازاریابی خدمات، برنامه هاییتهیه کرد. کار تهیه یک برنامه موفق بازار یابی با تجزیه و تحلیل عوامل محیطی شروع می شود و باید به عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی توجه کرد . در این راه باید روند بازار و روند رقابت را تجزیه و تحلیل نمود. در برنامه بازار یابی شیوهبخش بندی بازار، هدف های کوتاه مدت و استراتژیک و سرانجام برنامه های عملی برای تامین هدف های مورد نظر مشخصمی شود.

لینک کمکی