فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي و مقايسه عوامل موثر بر ارزش ويژه نام تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي و مقايسه عوامل موثر بر ارزش ويژه نام تجاري :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

امروزه هویت نام تجاری همانند سرمایه برای سازمان و محصولات آن ارزش می آفریند و از این رو ارتقای نام تجاریدر بسیاری موارد به استراتژی سازمان تبدیل شده است. از نظر مصرف کننده هویت نام تجاری معرف پایه و اساسیک انتخاب مناسب و مطلوب است. مدیریت کارا و مناسب نام تجاری علاوه بر این که شخصیت آن را دربر میگیرد، در رسیدن به اهدافی مانند مشتری مداری، وفاداری و سوددهی نیز بسیار موثر است. این تحقیق بر آن استتا به بررسی عواملی بپردازد که ارزش ویژه نام تجاری یک محصول را ارتقا می بخشد و باعث می گردد تا وفاداریمشتری نسبت به آن حفظ گردد. عواملی مانند کیفیت، رهبری بازار، تبلیغات، قیمت، تعهد مشتری، هویت، ارزشمحصول و رضایت فاکتورهایی هستند که بهبود یا افت نام تجاری در نزد مصرف کنندگان را باعث می گردد و همینامر بر سرنوشت شرکت در بازار پر رقابت تاثیر مستقیم دارد. در این تحقیق به منظور بررسی مدل ارزش ویژه نامتجاری، مدل آکر بر روی محصول LCD ال جی در شهر تهران بررسی شده که نتایج تحقیق بیانگر تایید مدل آکرمی باشد.

لینک کمکی