فایل PowerPoint (اسلاید ها) برنامه ريزي استراتژيک جهت نيل به موفقيت مجتمع هاي تجاري با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي (مورد مطالعه: مجتمع تجاري آجودانيه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) برنامه ريزي استراتژيک جهت نيل به موفقيت مجتمع هاي تجاري با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي (مورد مطالعه: مجتمع تجاري آجودانيه) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از تدوین برنامه ریزی استراتژیک، ارایه نگرشی فراروی مدیران در رابطه با ابزار و روش های متمرکزی است که از طریق آنبتوانند به موفقیت نایل گردند. در این تحقیق از متدولوژی مدیریت استراتژیک صاحب نظرانی چون فرد. آر. دیوید و استوارت وبراون بهره گرفته شده است. هدف این تحقیق بررسی ساختارمند استراتژی های ساخت و راه اندازی مجتمع تجاری آجودانیه درجهت دستیابی به موفقیت این مجتمع تجاری است. بدین منظور ابتدا هر کدام از محیط های خارجی و داخلی مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه تحلیل های محیطی (داخلی و خارجی) نشان می دهد که موقعیت مجتمع تجاری آجودانیه در ماتریس 4 خانه ای،استراتژی رقابتی می باشد. بنابراین با توجه به این استراتژی و همچنین اهداف شرکت ثامن سازه عرش پیشنهاداتی در این خصوصارایه می گردد.

لینک کمکی