فایل PowerPoint (اسلاید ها) بيمه الکترونيکي و اعتماد بيمه گذاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بيمه الکترونيکي و اعتماد بيمه گذاران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

رشد روزافزون فناوری باعث دگرگونی شکل تجارت شده است. سازمان ها برای بقا و حضورپرقدرت در میدان رقابت، ناگزیر به استفاده از تازهترین دستاوردهای فناوری برای دستیابی به بالاترینسطح بهبود، کارایی و توانایی خود هستند. به وجود آمدن روشهای تجارت الکترونیک باعث رونق وایجاد شدن کسب کارهای بسیاری در سطح جهان شده است. بیمه الکترونیک هم از این قاعده مستثنینبوده و به دسترسی مشتریان به خدمات بیمه ای به صورت الکترونیک و بدون حضور واسطه ها اطلاقمی شود. اکثر محققان بر آنند که این روندهای الکترونیکی زمانی میتواند موفق باشد که عموممردم به محیط مجازی اعتماد کنند. درجه بالای اعتماد نه تنها انتظارات مشتری از یک معاملهرضایتبخش را برآورده میسازد، بلکه تردید و ریسک درک شده از معاملات آنلاین را حذفمی نماید. در این مقاله عوامل موثر بر اعتماد آنلاین در بیمه الکترونیک و قوانین تجارت الکترونیک موثربر آن موردبررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی