فایل PowerPoint (اسلاید ها) پاردايم امنيت و اعتماد در بانکداري الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پاردايم امنيت و اعتماد در بانکداري الکترونيک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه خدمات بانکداری الکترونیک از طریق کانال های مجازی و عمومی همچون تلفن، اینترنت، تلفن همراه و ... صورتمی گیرد و افراد با آن آشنایی و به آن عادت ندارند لذا ، فقدان امنیت بر عملکرد اینگونه سازمانها و نیز عدم اعتماد افراد به اینخدمات آثار مخرب و نا مطلوبی با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین امنیتو اعتماد از مهمترین عناصری است که باعث اثر گذاریدر تراکنش های بانکی می گردد و براعتماد و استفاده مشتریان از این خدمات اثر می گذارد. از اینرو ضرورت مدیریت امنیت درسیستم های بانکی مشخص می گردد . با وجود سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در زمینه ی کاربری فناوری های اطلاعاتی درعرصه ی بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران باوجود دسترسی به فناوری ها، از آن استفاده نمی کنند. اینموضوع، نیاز به انجام پژوهش هایی برای شناسایی عوامل تعیین کننده ی پذیرش سیستم بانکداری اینترنتی توسط کاربران راآشکار می کند. مطالعات نشان می دهد که مشتریان به دلیل اعتماد اندک، استقبال زیادی از مدل های تجارت الکترونیک ندارند.بنابراین چالش پیش روی بانک ها، تغییر نگرش و جهت دهی مثبت به نیات رفتاری مشتریان برای استفاده بیشتر از خدماتالکترونیکی است. لذا هدف از این مطالعه بررسی امنیت و اعتماد در بانکداری الکترونیک و عوامل موثر بر آن است.

لینک کمکی