فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيش بيني سود آوري شرکت هاي فعال در زمينه صنعت لوله و پروفيل با استفاده از شبکه عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيش بيني سود آوري شرکت هاي فعال در زمينه صنعت لوله و پروفيل با استفاده از شبکه عصبي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

سود آوری به عنوان مبنایی برای ارزیابی کارایی مدیران شرکتهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد که همچنین بخشی ازتصمیم گیری مدیران برای پیش بینی توانایی سودآوری آینده شرکتها نیز به آن مربوط میی شیود امروزه تجزیه وتحلیلنسبت های مالی یک تکنیک قوی و ابزاری مناسب برای استفاده کنندگان در جهت شناخت وارزیابی عملکرد گذشته، حالو پیش بینی وضعیت آینده شرکت هاست در این تحقیق، شرکت های صنعتی فعال در زمینه لوله پروفیل و داده هایاقتصادی بین سال های 1389 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفته است در این راستا، مقدار ارزش افزوده اقتصادی بارگرسیون و سپس با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی شد و سپس نتایج حاصله با واقعیت مقایسهگردید که نشان دهنده برتری فاخر الگوریتم شبکه عصبی برای پیش بینی می باشد.

لینک کمکی