فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير توانايي مديريت بر بازده و ارزش افزوده سرمايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير توانايي مديريت بر بازده و ارزش افزوده سرمايه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در دنیای امروز رشد،پیشرفت و ارزش بسیاری از شرکت ها بخصوص شرکت های دانش محور وتخصص گرا مرهون توانایی ها و مهارتمدیریت می باشد. لذا بسیاری اعتقاد دارند ارزش افزوده حاصل از سرمایه موجود، تابع میزان دانش و مهارت مدیرو نحوه استفاده از آن میباشد، از طرفی یکی از مهم ترین وظایف مدیران، استفاده از کلیه منابع موجودجهت رسیدن به اهداف سازمان است. کارایی و اثربخشیمدیریت هر سازمان به معنای توانایی مدیران آن سازمان در چگونگی تامین، توسعه، نگهداری و بکارگیری منابع آنهاست دارایی های فیزیکیو سرمایه گذاری های آ ن سازمان دارای اهمیت اساسی بوده ومدیران سازمان ها به منظور افزایش کارایی و کسب بازده باید منابع و سرمایه هارا درست مدیریت کنند تا بتوانند بازدهی مناسبی را کسب نمایند. معمولا مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات،در حال حاضر نرخبازده سهام است. موضوع پژوهش حاضر نگاهی کلی به توانایی مدیریت بر بازده و ارزش افزوده سرمایه می نماید و خواننده را با آنچه کهقرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد.

لینک کمکی