فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير مولفه هاي هنري ترکمن در توسعه ي اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير مولفه هاي هنري ترکمن در توسعه ي اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اقتصاد مقاومتی به معنای شناخت مواضع تحریم در هنگام فشار سایر کشورها و تاب آوری و مقابله با آن است که در شرایط آرمانی، می توان تهدیدها را به فرصت ها مبدل نمود. توجه و تقویت مولفه های فرهنگی، هنری و تولیدات بومی می تواند نظام اقتصاد مقاومتی و اسلامی کشور را در رسیدن به اهداف چشم انداز توسعه یاری بخشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و الکترونیکی، به بررسی نشانه های فرهنگی در مولفه های هنری ترکمن و تاثیر آنها در توسعه ی اقتصاد مقاومتی، می پردازد. سپس متغیرهای سنت، پیشینه وتولیدات بومی را در قبایل ترکمن بررسی کرده و بر نقش آنها در توسعه ی اقتصادی تاکید دارد. در نتیجه، این نشانه های هنری، ریشه در هویت ترکمن های ایران داشته و از منظر صادرات غیرنفتی و گردشگری، عامل مهمی در توسعه ی اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند که برای پیشگیری از زوال و احیا و بهره گیری سودمند از آنها، نیازمند سیاست های راهبردی و توجه مضاعف می باشند.

لینک کمکی