فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهبود تعداد تخت بيمارستان با استفاده از شبيه سازي گسسته پيشامد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهبود تعداد تخت بيمارستان با استفاده از شبيه سازي گسسته پيشامد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

باتوجه به اهمیت کیفیت درمان در مراکز بهداشت و درمان و اینکه برخی چالش ها از قبیل منابع محدود، هزینه های روبه رشد قابلچشمپوشی نیست. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل جریان بیمار و حداکثر سازی تعداد خروجی بیمارستان نهم دی شهرستانتربت حیدریه و کاهش زمان اننظار بیماران در بیمارسنان است این پروژه توسط نرم افزار شبیه سازی Arena انجام شده است اینشبیه سازی مراحلی را شامل می شود که از جمله آنها می توان به جمع آوری اطلاعات، به دست آوردن نرخ ورود تابع، ساختمدل و تحلیل خروجی ها می باشد. جهت بهبود جریان دو سناریو تعریف شده است، کله تعداد تخت بهینه 213 تخت برایبیمارسنان به دست آمده است. این حالت دارای کمترین طول صف و زمان اننظار در صف برای بیماران می باشد.

لینک کمکی