فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهره برداري بهينه از سيستم پمپاژ متوالي سامانه انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهره برداري بهينه از سيستم پمپاژ متوالي سامانه انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

با تعیین برنامه زمانی مناسب بهره برداری از پمپهای یک سامانه انتقال آب میتوان صرفه جویی قابل توجهی در میزان هزینه انرژی مصرفیایجاد کرد. در این پژوهش برنامه بهره برداری از یک پمپ به صورت رشته ای از مقادیر صفر و یکی به گونه ای تعریف شد که هر یک ازخانه های این رشته وضعیت روشن یا خاموش بودن آن پمپ در یک دوره زمانی به خصوص را نشان دهد و مسیله تعیین برنامه بهره برداریبهینه پمپ ها به صورت مسیله تعیین بهترین رشته صفر و یکی کد شد. یک مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای مسیله -تعیین برنامه بهره برداری بهینه پمپ ها ارایه گردید. در این مدل الگوریتم ژنتیک در محیط MATLAB با بخش هیدرولیکی مدلEPANET به عنوان مرجعی از فرامین و اطلاعات تلفیق شد. از مدل پیشنهادی برای تعیین برنامه بهینه بهره برداری از سامانه انتقال آب ازسد درودزن به شهر شیراز در یک روز معمولی استفاده شد. نتایج نشان داد هزینه کل انرژی مصرفی در حالت بهره برداری بهینه 29 درصدکمتر از هزینه متوسط برق مصرفی در یک روز متوسط است. مقایسه برنامه بهینه بهره برداری استخراج شده با نتایج پژوهش های پیشین وهمچنین شرایط بهرهبرداری عادی، توانایی مدل را نشان می دهد.

لینک کمکی