فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهينه سازي ترانسفورماتورهاي با رادياتورهاي وله اي قابل انعطاف با استفاده از الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهينه سازي ترانسفورماتورهاي با رادياتورهاي وله اي قابل انعطاف با استفاده از الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در پیاده سازی مقاله مورد بررسی که هدف بهینه سازی طرح جدید ترانسفورماتورهای با رادیاتورهای وله ای قابل انعطاف می باشد، الگوریتمژنتیک به کاربرده شده در حل مسیله بهینه سازی، fithness ها و همچنین محاسبات مورد استفاده را مورد بررسی و نتایج حاصله را بحثو گزارش می کنیم. طبق مقاله مورد نظر نتایج بدست آمده از پیاده سازی الگوریتم حاکی از آن است که ابعاد ترانسثفورماتور، وزن روغن،وزن مخزن و وزن کل ترانس کاهش خواهد یافت که این مسیله مهم ترین قضیه مورد توجه در این مقاله در بحث بهینه سازی کلیه عواملاز قبیل هزینه ها، انرژی و انتقال انرژی می باشد.

لینک کمکی