فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهينه سازي مکانيزم برف پاککني که بيشترين سطح جاروب شده را داشته باشد با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهينه سازي مکانيزم برف پاککني که بيشترين سطح جاروب شده را داشته باشد با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

از آنجا که بهینه سازی در ادبیات مهندسی به فرآیند بهتر کردن هر چیزی اطلاق میشود هدف پژوهش حاضر بهینه سازی چندهدفی پارتویی مکانیزم لنگ آونگ بروی سیستم برف پاک کن می باشد. در این راستا بهینه سازی مکانیزم برف پاک کن با استفادهاز روش الگوریتم ازدحام ذرات مورد نظر این پژوهش می باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع برف پاک کن خودرو را در نظرمی گیریم. لذا با معرفی تابع هدف مساحت به عنوان بهینه سازی تک هدفی مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت با استفاده ازالگوریتم ازدحام ذرات به بهینه کردن میزان سطح جاروب شده با رعایت کلیه قیود میپردازیم و در آخر نتایج را با نتایج حاصله ازروش الگوریتم ژنتیک مقایسه میکنیم. نتایج حاصل نشان داد که در این مساله کاربردی روش ژنتیک بهتر از روش ازدحام ذراتپاسخ داده است.

لینک کمکی