فایل PowerPoint (اسلاید ها) بيشينه سازي توان توربين بادي با لحاظ عدم قطعيت ها از نقطه نظر مقايسه کارآرايي روشهاي کنترلي PID و مقاوم (H(2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بيشينه سازي توان توربين بادي با لحاظ عدم قطعيت ها از نقطه نظر مقايسه کارآرايي روشهاي کنترلي PID و مقاوم (H(2 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر که انتظار میرود در آینده نزدیک توان رقابت با انرژی فسیلی را برای تولید برق از نظر هزینه داشته باشد،انرژی باد است. یکی از مهمترین عوامل در کاهش هزینه های تولید انرژی برق با استفاده از انرژی باد، کنترل مناسب توربین های بادی است.لذا در مقاله حاضر روی کنترل توربینهای بادی برای حصول به حداکثر انرژی از باد تمرکز شده است. با توجه به اینکه یکی از مشکلاتاصلی در زمینه کنترل توربینهای بادی، وجود نامعینی های غیرساختاری و نیز نامعینی سرعت باد است، لذا در این مقاله روشهای کنترلیPID و (H(2 مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفته است و کارایی آنهابا یکدیگر مقایسه شده است.

لینک کمکی