فایل PowerPoint (اسلاید ها) پردازش مقياس پذير پرسوجوهاي SPARQL در پايگاه دانش RDF/OWL

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پردازش مقياس پذير پرسوجوهاي SPARQL در پايگاه دانش RDF/OWL :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با افزایش چشمگیر حجم اطلاعات و توسعه وب، نیاز به روش ها و تکنیک هایی که بتوانند امکان دستیابی کارا به داده ها و استخراجاطلاعات از آنها را فراهم کنند، بیش از پیش احساس می شود. وب کاوی یکی از زمینه های تحقیقاتی موفق در این زمینه است. عملکردجستجو در ارتباط سیستم های پایگاه داده ها نه تنها به ساختارپایگاه داده و طرح های شاخص وابسته است بلکه به شیوه بهینه شدن جستجومربوط می شود. در این مقاله سعی شده است با بکارگیری یک الگوریتم تکاملی مناسب از پتانسیل بالای محاسبات هوشمند در پاسخ بهپرس وجوهای SPARQL استفاده شود. در این مقاله از الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. معماری کلی روش پیشنهادی اینپژوهش در دو لایه ی داده و کاربرد ارایه شده است. ایدهی اصلی مدیریت ذخیره سازی مناسب داده ها و نیز بکارگیری الگوریتم PSOبرای بازیابی سه گانه های منطبق بر پرس وجوهای معنایی است. در میان روشهای مورد بررسی مشاهده می شود که الگوریتم پیشنهادی ازالگوریتم ژنتیک و ممتیک نرخ موفقیت بالاتری کسب کرده است. الگوریتم پیشنهادی به دلیل به کارگیری عملگر جهش دارای تنوعبیشتری نسبت به الگوریتم ازدحام ذرات پایه می باشد. در ذخیره سازی داده ها با استفاده از ذخیره سازی داده به روش پیشنهادی، هنگاماجرای هر پرسوجو مجموعه داده ی امکان پذیر استخراج می شود، این روش علاوه بر کاهش حافظه ی مصرفی برای اجرای الگوریتم، باکاهش فضای جستجو که به کاهش ضریب انتخاب شوندگی می انجامد، صحت نتایج را نیز افزایش می دهد.

لینک کمکی