فایل PowerPoint (اسلاید ها) پردازشگر CFAR بر مبناي تکنيک فازي جهت رادار هاي ناوبري دريايي با توزيع کلاتر پيرسون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پردازشگر CFAR بر مبناي تکنيک فازي جهت رادار هاي ناوبري دريايي با توزيع کلاتر پيرسون :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

کاراصلی رادارناوبری دریایی، آشکار سازی محیط پیرامون شناور و شناسایی شناورهای دیگر در مسافت های دورتر است. فرآینداشکارسازی اهداف در بخش گیرنده رادار می تواند بوسیله یک آشکار ساز بصورت خودکار به اجرا در آید که پردازشگر نرخ هشدارغلط ثابت CFAR نامیده می شود. سیگنال برگشتی از اهداف (اکو)، علاوه بر اینکه در نویز و کلاتر (موج ، باران و...) مدفون شده، دارایاکوهای ناخواسته از ساحل، ابرها و غیره نیز می باشد که بکارگیری مکانیزم CFAR در پردازشگر رادار، راه حلی موثر برای حذف اینتداخلات محسوب می شود. سازندگان رادار هرکدام شیوه ای مختص خود برای اجرای CFAR بکار می برند، لذا معیار مهم در انتخابیک آشکار ساز، سرعت پردازش اطلاعات، سادگی پیاده سازی، و کارایی آشکار سازی ان است. روش کلاسیک مکانیزم CFAR،CA-CFAR نامیده شده و کارکرد آن، متوسط گیری از سیگنال در حول و حوش هدف بوده تا بتواند تخمین مناسبی از سطح آستانهآشکارسازی را بدست آورد. در این مقاله به CA-CFAR با بکارگیری منطق وکنترل فازی پرداخته شده است. فرض مسیله تبعیت کلاترمحیط از توزیع پیرسون بوده و تابع عضویت تشکیل شده نیز بر مبنای آن تشکیل شده است. سپس با بکارگیری دو سنسور آشکار ساز ،وایجاد مرکز تصمیم گیری با کمک استنتاج مبتنی بر ترکیب قواعد برای بهینه سازی احتمال آشکار سازی DP رادار تلاش و شبیه سازیشده است.داده های محیطی داده شده برای شبیه سازی Matlab واقعی و استخراج شده از سیستم رادار می باشد.

لینک کمکی