فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيش بيني تعداد مراجعه کنند گان به اورژانس بيمارستان بر حسب نوع بيماري با استفاده از رگرسيون خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيش بيني تعداد مراجعه کنند گان به اورژانس بيمارستان بر حسب نوع بيماري با استفاده از رگرسيون خطي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه بخش سلامت و به خصوص بیمارستان ها یکی از واحدهای حساس و پیچیده ی جامعه به حساب می آیند که هماهنگی بسیارزیادی بین منابع مادی و انسانی نیاز دارد. برنامه ریزی بخش بیمارستان ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حیطه سلامت جامعههست، چراکه بیمارستان ها از یکسو با ارایه ی انواع خدمات تخصصی، تشخیصی و درمانی سروکار دارند و از سوی دیگر شلوغی وحجم بالای کار در بسیاری از بخش های بیمارستان بخصوص در اورژانس به صورت یک مشکل تکراری درآمده است. مدیران بخشهای اورژانس در بیمارستان های با حجم مراجعین بالا، با مشکلاتی در حوزه مدیریت این بخش ها روبه رو هستند. افزایش مدت زمانگردش کار بیماران در بخش اورژانس، به عنوان یکی از این موارد، دارای عوارض و اثرات سویی است که در فرآیندها خود را نشانمی دهد. امروزه مدیران بیمارستان ها ترجیح می دهند مکانیسمی در اختیار داشته باشند که بتواند آنها را در امور تصمیم گیری شان یاری نمایدبه همین دلیل توجه به روش های پیش بینی، بسیار مورد توجه قرارگرفته است. تحقیقات زیادی در این رابطه با موضوع پیش بینی انجام شدهاست. دراین بین تکنیک های رگرسیون همواره نقش مهمی در این تحقیقات داشته اند. که ما در این مقاله برای پیش بینی تعداد مراجعهکنند گان به بخش اورژانس بیمارستان از رگرسیون خطی استفاده نموده ایم.

لینک کمکی