فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير خط کشي و علايم افقي راه بر ايمني مسير با تاکيد بر خط کشي هاي کاهندهي سرعت از طريق خطاي بصري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير خط کشي و علايم افقي راه بر ايمني مسير با تاکيد بر خط کشي هاي کاهندهي سرعت از طريق خطاي بصري :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

همواره دست یافتن به راه های کم هزینه برای افزایش ایمنی راه ها، یکی از دغدغه های مهم برای سیاستگذاران بخش ایمنی جادهای در کلیه کش ورهایجهان می باشد. یکی از راهکارهای موثر در جهت افزایش ایمنی، استفاده از علایم و خط کشی های مسیر به گونه ای است که با ایجاد یک دید بصریذهنی، منجر به کاهش سرعت وسیله نقلیه در جهت افزایش ایمنی مسیر گردد. علایم سه بعدی، در واقع گونه ای از فریب بصری به شمار می روند که باایجاد احساسی خاص در ذهن راننده، کاهش سرعت را به دنبال خواهند داشت. این مقاله در پی معرفی این شیوه نوین خط کشی و تاثیر مثبت آن درافزایش ایمنی ترافیک می باشد.

لینک کمکی