فایل PowerPoint (اسلاید ها) محافظت از لوله هاي مدفون با استفاده از ژيوسنتتيک ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) محافظت از لوله هاي مدفون با استفاده از ژيوسنتتيک ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

لوله های مدفون در سراسر جهان به منظور کاربردهای مختلف از قبیل انتقال آب، فاضلاب، زهکشی بزرگراه ها و زهکشی محل دفن زباله هااستفاده می شوند. با وجود کاربرد گسترده لوله های مدفون، یافتن راه هایی به منظور بهبود عملکرد این لوله ها بسیار مهم ارزیابی می گردد.یکی از سیستم هایی که به شدت در معرض آسیب قرار دارند، لوله های مدفون هستند. در این مقاله، پس از معرفی مختصر لوله های مدفون،ژیوسنتتیک ها و کاربردشان، تحقیقات عددی و آزمایشگاهی که پیرامون استفاده از ژیوسنتتیک ها برای افزایش عملکرد و دوام خطوط لولههای مدفون که توسط محققین مختلف صورت گرفته است بررسی می شوند. با توجه به مطالعات صورت گرفته، ژیوسنتتیک ها با کاهشکرنش ها و تغییر شکل ها، عملکرد لوله های مدفون را بهبود بخشیده اند. همچنین ژیوسنتتیک مقاومیت لولیه را در مقابیل اجسام تیزگوشهافزایش می دهد و از لوله در مقابل آسیب های احتمالی محافظت می کند.

لینک کمکی