فایل PowerPoint (اسلاید ها) محرک ها و محدود کننده هاي استفاده از نرم افزار هاي موبايل بانک : يک تحليل مجموعه فازي کيفي مقايسه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) محرک ها و محدود کننده هاي استفاده از نرم افزار هاي موبايل بانک : يک تحليل مجموعه فازي کيفي مقايسه اي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف بررسی تاثیر فاکتورهای در نظر گرفته شده (شش فاکتور) بر روی مقبولیت نرم افزارهای موبایل بانک در جامعه انجامشده است و به سوالات 1- ترکیبات مختلف این فاکتور ها چه تاثیری بر روی مقبولیت این امکر دارد 2- کدام فاکتور از بقیه از اهمیت بیشتری برخوردار است پاسخ می دهد. در مدل مقاله شش فاکتور مورد بررسی قرار گرفته که از این شش فاکتور دوتای آنها فردی (درآمد و سن) بوده و چهارتای آنها غیر فردی (سازگاری ، سهولت در استفاده ، ریسک و مفید بودن) است و محور جمعیتی که در اینمقاله در نظر گرفته شده مشتریان بانک بالای 1 سال در ایران است، برای بررسی نظریات مشتریان از یک پرسشنامه دو بخشی استفاده شدهکه بخش اول آن شامل اطلاعات فردی مثل سن و درآمد) دو فاکتو فردی مورد نظر مطالعه (و بخش دوم آن شامل سوالاتیست که درجهموافقت فرد با چهار فاکتور دیگر) سازگاری، سهولت در استفاده، ریس و مفید بودن را می سنجد. در بخش دوم برای هر فاکتورجملاتی در نظر گرفته شده که با معیار پنج درجه ای لیکرت مورد سنجش مشتریان قرار می گیرد. این مقاله از یک روش خاص تجزیه وتحلیل مقایسه کیفی به نام FSQCA استفاده کرده است که شرط های ضروری موثر برروی خروجی را تجزیه و تحلیل می کند و متغیرها را دوبخشی در نظر گرفته، به طوری که مشتریانی که از MBA استفاده می کنند را از مشتریانی که از MBA استفاده نمی کنند متمایزکرده است. که ترکیبات مختلف از فاکتور های فردی و فاکتور های محوری می توانند نتایج مشابه داشته باشند، در این مقاله به ترکیب هایمتفاوتی از فاکتور ها برای عدم استفاده از MBA اشاره شده است.در نهایت میتوان نتیجه گرفت که تاثیر فاکتورهای محوری (ریسک،سازگاری، سهولت در استفاده و مفید بودن) بر روی مقبولیت MBA بیشتر از فاکتور های فردی (سن و درآمد) است. این مطالعه جزءمعدود مطالعاتی است که به بررسی رابطه متقابل موبایل بانک بین بانک و مشتری پرداخته است. و از اولین مطالعات انجام شده بر رویMBA است. به علاوه این مطالعه شامل محدودیت هایی مثل دخیل نبودن زمان در نتایج حاصل شده و یا در نظر نگرفتن برخی از فاکتورها مثل هزینه ، کارامدی و ... نیز می باشد.

لینک کمکی