فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي عددي ميخکوبي خاک جهت بررسي مقاومت برشي بين گروت و خاک رسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي عددي ميخکوبي خاک جهت بررسي مقاومت برشي بين گروت و خاک رسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پروژه های عمرانی به طور روزافزون درحال توسعه بوده و بدلیل محدویت های موجود در مواجهه با مسایل ژیوتکنیکی نظیر احداثشیب های مصنوعی و پایدارسازی شیروانی های طبیعی، گودبرداری ها، حفاری ها و ترانشهزنی دچار مشکلات متعددی می گردد. جهتپایداری و نگهداری دیواره ها و شیب های ایجاد شده و پرهیز از هرگونه خسارات جانی و مالی بررسی روشهای تثبیت نظیر ایجاددیوارهای حایل و ایمن سازی گودبرداری ها نیاز به مطالعات و تحقیقات متعدد دارد. در حال حاضر نرم افزارهای تخصصی و رایانه ایپیشرفت های با قدرت محاسباتی بالا برای بررسی پایداری جداره های گودبرداری ها وجود دارند، از جمله می توان به نرم افزارهایمحاسباتی بر پایه المان محدود مانند پلکسیس و ژیواسلوپ اشاره کرد. در این تحقیق سعی شده است ابتدا با انتخاب یک خاک معقولرس از کتب موجود در رشته ژیوتکنیک، مشخصات خاک انتخاب شده بدست آورده و سپس با انتقال داده ها به نرم افزار المان محدودPLAXIS3D Tunnel v1.2و مدلسازی نیل در ابعاد مورد نظر، نتایج مورد نظر از جمله مقدار نیروی لازم جهت بیرون کشش نیل از خاک برداشت شود و با بررسی نتایج بدست آمده مشاهده شد که با افزایش طول نیل مقدار نیروی بیرون کشش افزایش می یابد.

لینک کمکی