فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي فازي و بهينه سازي زبري سطح آلياژ تيتانيم Ti-6 AL-4V در فرآيند برشکاري تخليه الکتريکي سيمي با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي فازي و بهينه سازي زبري سطح آلياژ تيتانيم Ti-6 AL-4V در فرآيند برشکاري تخليه الکتريکي سيمي با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

خواص فیزیکی و مکانیکی منحصر به فرد آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V از جمله وزن کم، استحکام بالا، مقاومت عالی در برابر خوردگی منجربه استفاده وسیع آن در صنایع هوافضا، خودروسازی، تجهیزات پزشکی شده است. تیتانیم جزو مواد سخت برش بوده و برای ماشین کاریآن از روشهای مدرن استفاده می شود. در این پژوهش جهت پیش بینی دقیق زبری سطح برش الیاژ تیتانیم برشکاری شده با فرآیندبرشکاری تخلیه الکتریکی سیمی با در نظر گرفتن پارامترهای ورودی زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس و سرعت سیم با استفاده ازمنح فازی اقدام به مدلسازی فرآیند گردید و سپس با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات مقدار زبری سطح بهینه سازی گردید. بررسیخطاهای ناشی از مدل فازی و مقایسه مقادیر پیش بینی شده با نتایج تجربی نشان داد که مدل فازی قادر به پیش بینی زبری سطح با دقت قابلقبول می باشد. بهینه سازی انجام شده توسط الگوریتم اجتماع ذرات نشان داد که با انتخاب پارامترهای صحیح فرآیند امکان بهبود در مقادیرزبری سطح وجود دارد.

لینک کمکی