فایل PowerPoint (اسلاید ها) مروري بر اتصال تير فولادي پيوسته عبور داده شده از مقطع ستون جداره فولادي پرشده با بتن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مروري بر اتصال تير فولادي پيوسته عبور داده شده از مقطع ستون جداره فولادي پرشده با بتن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ستون های جدار فولادی پرشده با بتن به دلیل رفتار شکل پذیر و مناسب لرزه ای، طی سال های اخیر مورد توجه فعالان صنعت ساختمان، بهخصوص در سازه های بلند قرار گرفته است محققین تا به حال طرح های زیادی برای اتصال تیر به ستون مرکب فوق الذکر ارایه کرده اند،که از میان آنها می توان به تیر عبوری اشاره کرد اتصال تیر فولادی عبور داده شده از مقطع ستون مرکب جداره فولادی پرشوده با بتن،درصورت داشتن رفتار لرزه ای مناسب، می تواند به عنوان یک اتصال صلب ایده آل برای اتصال تیر فولادی به ستون مرکب فوق مطرحگردد. کما این که همچنان برای مقاصد غیر لرزه ای نیز مناسب و کارآمد می باشد. در این بررسی با بهره گیری از مطالعات تجربی وتحلیلی پیشین، سعی در جمع آوری و ارایه ضوابط و اصول طراحی مورد نیاز این نوع اتصال می باشد. به این منظور در ابتدا سازو کارشکست اتصال با استفاده از داده های موجود بررسی شده و سپس راه کار های مقابله و بهره گیری از این ساز و کار ها مورد بررسی قرارگرفته است.

لینک کمکی