فایل PowerPoint (اسلاید ها) مروري بر بهره وري انرژي و پايدار ساختمان ها با استفاده از سيستم ديوارهاي سبز عمودي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مروري بر بهره وري انرژي و پايدار ساختمان ها با استفاده از سيستم ديوارهاي سبز عمودي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

دیوار سبز عمودی یا سطوح عمودی سبز که با پوشش گیاهی خاصی مزین شده اند، می توانند در محیط های داخل و خارج ساختماناستفاده شوند. پوشش گیاهی جهت نمای سبز این دیواره ها بر روی بدنه خارجی دیوار قرار می گیرد. این مقاله سعی کرده است ابتدا بهمعرفی انواع دیوار های سبز و ساختار آنها پرداخته و بخش های مختلف یک ساختمان را جهت کارایی بهتر دیوار سبز بررسی کند. سپس باارزیابی نمونه های دیوار سبز در جهان امروز، اثراتشان را روی محیط زیست که شامل ایجاد هوای پاک و کاهش مصرف انرژی است،نشان دهد. مشاهده شده است که سطح خارجی دیواری که متصل به دیوار سبز است همانند عایقی است که می تواند دمای متصل به دیوارسبز را 10 درجه خنک تر از یک دیوار در معرض هوای آزاد نشان دهد با افزایش هزینه ها و کمبود انرژی، این ویژگی دیوار سبز سببکاهش مصرف انرژی در سرمایش و یا گرمایش انرژی میشود. نشان داده شده است که این سازهها توانایی کاهش مصرف برق ساختمانتا 20 را دارند.

لینک کمکی