فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير عوامل طبيعي و تاريخي بر ساختار و توسعه شهرها نمونه موردي: شهر شهرضا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير عوامل طبيعي و تاريخي بر ساختار و توسعه شهرها نمونه موردي: شهر شهرضا :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شهرها همواره تحت تاثیر نیروها و عوامل گوناگونی شکل گرفته و گسترش می یابند. توجه به توسعه شهرها به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه شهری حاکی از اهمیت موضوع در تقویت ابعاد فرهنگی، اجتماعی، و کالبدی شهر دارد. در ایران یکی از موارد مهم فرآیند شهرنشینی گسترش سریع فیزیکی شهرهای ان است که با مشکلاتی همچون عدم پاسخگویی برخی خدمات و کاربری ها گسستگی بافت، مشکلات زیست محیطی، عدم توجه به زمینه طبیعی موجود و بستر تاریخی و.. مواجه شده است پژوهش حاضر با توضیح مختصری درباره استخوانبندی، ساختار و توسعه شهرها و معیارهای آن نقش عوامل طبیعی در شهرها به معرفی دو نمونه موردی داخلی و خارجی اصفهان و استکهلم پرداخته و عوامل طبیعی و محیطی نقش بسزایی در شکل گیری شهرهای تاریخی داشته اند که از این نتایج می توانیم در شهرهای امروزی الگو بگیریم.

لینک کمکی