فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير عوامل مهم بر چگونگي موفقيت در نمايشگاه هاي بين المللي ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير عوامل مهم بر چگونگي موفقيت در نمايشگاه هاي بين المللي ساختمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

نمایشگاه های بین المللی بعنوان یکی از مجاری و کانالهای معرفی کالاهای تولید شده و انتقال تکنولوژی در دنیا می تواند نقش بسیار موثری را در فرایند توسعه صادرات داشته باشد. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی صادراتی و اولویت بندی آنها می باشد، ابتدا با توجه به تحقیقات نظری با جمع آوری نظرات خبرگان اندیشمندان و صاحب نظران امر عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه ها شناسایی گردید و با تجزیه و تحلیلهای مورد نظر نیز به چهار عامل ذیل با اولویت اول تا چهارم دست پیدا کرده ایم. 1. توجه به مدیریت و هدایت عملکردی نیروها و تبلیغات حرفه ای و تخصصی 2. شفاف سازی برای مشارکت کنندگان و لزوم نظام حمایتی و رعایت اصول بازرگانی و نمایش کالا 3. توجه به شرایط حاکم بر جامع و همکاری و مشارکت همه عوامل درگیر نمایشگاه 4. توجه به زمان و فضای برگزاری نمایشگاه

لینک کمکی