فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نور و رنگ در محيط آموزشي دبيرستان بر يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نور و رنگ در محيط آموزشي دبيرستان بر يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در سال 1666 اسحاق نیوتون دانشمند انگلیسی کشف کرد که چنانچه نور خالص سفید از یک منشور عبور داده شود به رنگهای قابل رویت تجزیه می شود. نیوتون همچنین کشف کرد که هر رنگ از طول موج منحصر به فرد تشکیل شده و قابل تجزیه به رنگهای دیگر نیست. هر رنگ تاثیر خاصی بر انسان می گذارد به طوری که با دیدن هر رنگ عکس العملهای الکترومغناطیسی و شیمیایی در مغز و چشم و اعصاب به وجود می آید که باعث فعل و انفعالاتی در قلمرو روان آدمی می شود . چنین واکنش هایی که بعد از مشاهده رنگها به وقوع می پیوندد دلالت بر تاثیر ذهنی و روانی رنگها دارد و می تواند به طرق مختلف درتعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد . بعضی رنگها همدیگر را کاملمی کنند و بعضی با یکدیگر به ضدیت بر می خیزند و بعضی از ترکیبات رنگها حالت تعادل در ما بوجود می آورند و برخی دیگر برعکس در ما ایجاد تشویش و نگرانی می نمایند. در این مقاله قصد بر این است که به فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نور و رنگ در محيط آموزشي دبيرستان بر يادگيري دانش آموزان بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و شیوه های گرد آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای-اسنادی بوده است و در آخر به بررسی وضع موجود 3 مدرسه در شهرستان آمل پرداخته ایم.

لینک کمکی