فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثيررنگ در فضاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثيررنگ در فضاي شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

شهر زیبایی شهری است که در آن بین سه عنصر انسانف طبیعت و کالبد تعادل وجود داشته باشد و فاقد ناهمگونی های شدید فضای اجتماعی در میان محله های مختلف باشد و دارای چشم انداز آزاردهنده نباشد رنگ بعنوان یکی از مهمترین عناصر بشری می تواند نمودی فعال و تاثیرگذار بر فضای عمومی یک شهر داشته باشد رنگها در فضای شهری این قابلیت را به افراد میدهند تا به آسانی به تفکیک فضاها بپردازند و بتواند فضاهای مختلف را از یکدیگر تفکیک کنند. در بیشتر موارد نخستین چیزی که بییننده در مورد یک شکل شناسایی می کند رنگ است تصویر دنیای بدون رنگ برای هیچ از ما ممکن نیست. حفظ و تقویت خوانایی و هویت در شهر در تک تک فضاهای شهری همواره از مهمترین اهدافی است که مستقل از نوع فضای شهری نمی باشد در محیط شهری رنگ راهمه جا می توان دید. در نمای ساختمان ، پوشش بام، کف سازی، خودروها، و از همه مهمتر مبلمان شهری . کاربرد صحیح رنگ در محیط شهری نقش بسزایی در خوانایی و زیباسازی شهر دارند. و سبب تلطیف روحیات شهروندان در شهرها می شود عدم وجود رنگ آمیزی در فضاهای شهری یکی از مهمترین عامل بی هویتی در سطح شهر می باشد لذا در این مقاله سعی برآن است تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی به بررسی نقش و اهمیت عامل رنگ در طراحی فضای شهری پرداخته شود و در نتیجه راهکارهایی را در این زمینه و با توجه به نقش حیاتی رنگ در زندگی اناسن نتیجه می گیریم با کاربرد و همنشینی مناسب رنگها در کالبد شهر چه از بعد زیبایی و چه از بعد هویت طراحان شهری میتوانند بسیاری از نابسامانیها در فضاهای شهری امروزه را برطرف نمایند.

لینک کمکی