فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش نما و جداره ها در ارتقاء خوانايي خيابانها در فضاي شهري نمونه موردي: خيابان راهنمايي شهر مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش نما و جداره ها در ارتقاء خوانايي خيابانها در فضاي شهري نمونه موردي: خيابان راهنمايي شهر مشهد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

خیابان به عنوان مهمترین فضای شهری، عمده ترین مکان تعاملات اجتماعی شهروندان بوده و به صورت روزمره بیشترین حیات جمعی شهروندان را در خود جای داده است. از این رو باید به خوبی جوابگوی نیازها و خواسته های شهروندان خود باشد اما رشد سریع ساخت و سازه ها در دوره معاصر، بدون در نظر گرفتن نیازها و خواسته های شهروندان منجر به نادیده گرفته شدن بسیاری از اصول کیفی در طراحی خیابان شهری شده است در این میان خوانایی به عنوان یکی از مهمترین اصول طراحی خیابانها در تشکیل تصویر ذهنی روشن برای شهروندان و در نتیجه میزان آشنایی و جهت یابی آسان و برقراری ارتباط بیشتر با محیط، در طرح های توسعه شهری به فراموشی سپرده شده است براین اساس بنا به اهمیت موضوع و از آنجایی که یکی از مهمترین شاخصه های تعیین کننده در خوانایی خیابان شهری نماها و جداره های آن است در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مفایهم خوانایی ب گردآوری اصول و شاخصه های موثر در هماهنگی و همخوانی نماها و جداره ها به خیابان راهنمای مشهد پرداخته شده و ضمن پیشنهاد ضوابطی برای رفع مشکلات موجود در این خیابان معیارهای جهت ایجاد و تقویت منظر خوانا برای خیابان شهری ارایه گردیده است.

لینک کمکی