فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش وام مسکن روستايي در توسعه روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش وام مسکن روستايي در توسعه روستايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین نیازهای توسعه روستایی، مسکن روستایی است. تامین مسکن روستایی اغلب از عناصر مهم برنامه های مختلف توسعه بوده است. در سالهای اخیر سیاست وام مسکن روستایی اجرا شده است و دولت از طریق وام مسکن اقدام به حمایت از نوسازی مسکن روستایی نموده است.تسهیلات مسکن روستایی که تحت عنوان وام طرح ویژه بهسازی مساکن روستایی در اختیار روستاییان قرار میگیرد، محدودیتها و الزاماتی به لحاظ سطح زیربنا، نوع مصالح و نقشه این مساکن اعمال میکند که این مسکن ها را از مساکن سنتی روستایی کاملا متمایز ساخته است. بنابراین این وام از نظر اقتصادی، اجتماعی، زیستی و معیشتی دارایپیامدهای مثبت و منفی است و به نوعی شیوه زندگی و معیشت روستاییان را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف این مقاله بررسی تغییر و تحولاتی است که در نتیجه اجرای طرح ویژه بهسازی مساکن روستایی و استفاده از تسهیلات مسکن روستایی در شیوه زندگی و معیشت روستاییان به وجود می آید و در نتیجه آن رسیدن به توسعه روستایی می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بر مبنای روش های اسنادی و کتابخانه ای می باشد. و نتیجه پژوهش نشان میدهد، وام مسکن – روستایی دارای نقاط قوت و ضعف بوده و تاثیرات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شیوه زندگی و معیشت روستاییان داشته است.

لینک کمکی