فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين عزت نفس و افکار غير منطقي در دانش آموزان دبيرستان دخترانه شهرستان نظرآباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين عزت نفس و افکار غير منطقي در دانش آموزان دبيرستان دخترانه شهرستان نظرآباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :37

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه می باشد و می خواهدبهاین سوال پاسخ دهد که: 1- ایا بین عزت نفس و افکار غیر منطقی رابطه وجود دارد یا نه 2- آیا بین عزت نفس با ضرورت تاثیر وحمایت از جانب دیگران وجود دارد یا نه 3-آیا بین عزت نفس با انتظار بیش از حد از خود رابطه وجود دارد یا نه 4-آیا بین عزت نفسبا تمایل به سرزنش رابطه وجود دارد یا نه 5-آیا بین عزت نفس با واکنش به ناکامی رابطه وجود دارد یا نه 6-ایا بین عزت نفس با بیمسولیتی عاطفی رابطه وجود دارد یا نه 7-آیا بین عزت نفس با نگرانی بیش ازاندازه توام با اضطراب رابطه وجود دارد یا نه 8- آیا بینعزت نفس بااجتناب از مشکلات رابطه وجود دارد یا نه 9-آیا بین عزت نفس با وابستگی رابطه وجود دارد یا نه نمونه شامل 50 نفر از دانش آموزان دبیرستانی دخترانه که به صورت تصادفی انتخاب شدند و روی آنها پرسشنامه عزت نفس و باورهای غیر منطقی انجام شد که پس از آن از روش آماری ضریب همبستگی پیرامون استفاده شد که نتیجه به دست آمده به شرح زیرمی باشد : 1-در بررسی رابطه بین عزت نفس و تمایل به سرزنش در بین دانش آموزان رابطه وجود ندارد. 2-در بررسی رابطه بین عزتنفس و واکنش به ناکامی در بین دانش آموزان رابطه وجود ندارد . 3-در بررسی رابطه بین عزت نفس و اجتناب از مشکلات در بین دانشآموزان رابطه وجود ندارد . 4-در بررسی رابطه بین عزت نفس و وابستگی در بین دانش آموزان رابطه وجود ندارد. 5-در بررسی رابطه بینعزت نفس و درماندگی نسبت به تغییر در بین دانش آموزان رابطه وجود ندارد.

لینک کمکی