فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه فلسفه تربيت و فلسفه اجتماع از نگاه ديويي و دورکيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه فلسفه تربيت و فلسفه اجتماع از نگاه ديويي و دورکيم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف: هدف کلی این پژوهش فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه فلسفه تربيت و فلسفه اجتماع از نگاه ديويي و دورکيم بود. روش تحقیق: روش پژوهش توصیفی- مروری (روش کتابخانه ای) و رجوع به منابع معتبر علوم تربیتی و اطلاعات علمی- اینترنتی مربوط گردآوری شده بود. یافته ها و نتایج: براساس یافته های نتایج دورکیم انسان را موجودی اجتماعی می داند و لزوم اجتماع را برای برطرف کردن نیازهای انسان ها بیان می دارد و معتقد است که انسان ها در اجتماع به شکل بهتری می توانند نیازهای خود و دیگران را برطرف کنند. جامعه برای برطرف کردن نیازهای افراد به ایجاد برخی نهادهای خاصی نیاز دارد که از طریق آنها بتواند بین نیازهای افراد و خواسته های اجتماع نوعی هماهنگی و تناسب برقرار کند. اما دیویی تربیت اجتماعی را عین زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی را عین تربیت اجتماعی می داند و برای آن هدف ها و انتظارات از پیش تعیین شده ای قایل نمی شود. از نظر او حتی تربیت فاقد هدف بیرونی است، زیا هدف تربیت در خود آن است.

لینک کمکی