فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب درسي رياضي اول دبستان از ديدگاه خلاقيت گليفورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب درسي رياضي اول دبستان از ديدگاه خلاقيت گليفورد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی کتاب ریاضی اول دبستان براساس خلاقیت گیلفورد است. در این تحقیق، از روش تحلیل محتوا بهشیوه خلاقیت گیلفورد (همگرا و واگرا) برای کتاب استفاده شد. برای این کار ابتدا کتاب به 4 قسمت معما و سرگرمی ، فعالیتها ، تمرین های کلاسی و اشکال تقسیم شده است. سپس عوامل خلاقیت گیلفورد برای هر 4 مورد بررسی شده است. با استفاده ازجدول و نمودار در این تحقیق نتایج بدست آمده نشان دهد که کتاب ریاضی اول دبستان به سطح حافظه واگرا توجه کمی داشتهاست. لذا می توان گفت ریاضی اول دبستان به خوبی زمینه لازم برای بروز خلاقیت را فراهم نمی کند.

لینک کمکی