فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب درسي رياضي دوم ابتدايي بر اساس عوامل خلاقيت گيلفورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب درسي رياضي دوم ابتدايي بر اساس عوامل خلاقيت گيلفورد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این تحقیق محتوای کتبه ریبضی دوم ابتدایی از نظر الگوی خلاقیت گیلفورد مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. در این پژوهش ابتدا از روش توصیفی برای اعلام فراوانی، درصد و جداول استفاده شده و بعد ازآن با استفاده از روش تحلیلی نتایج مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمرین،کامل کن، الگویابی، و حل مسیله های کتاب ریاضی دوم ابتدایی با توجه به سطوح خلاقیت گلیفورد به سطح تفکر همگرا بیشتر تطابق دارد. اما فعالیت و کار در کلاس های این کتاب به سطح تفکر واگرا نزدیک تر هستند.

لینک کمکی