فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل وتطبيق حد قذف از ديدگاه امام خميني وشهيد ثاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل وتطبيق حد قذف از ديدگاه امام خميني وشهيد ثاني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

از دیدگاه امام خمینی و شهید ثانی قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است قذف در قرآن معانی متعددی دارد از آموزه های قرآنبدست می آید که قذف، افراد پاک دامن حرام است فقها خصوصا امام خمینی (ره) و شهید ثانی برای نامشروع بودن آن به ادله گونا گونی استناد نموده اند که به آنها می پردازیم از جمله آن ادله عقوبت نداشتن قذف است در قرآن نیز آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قذف و نسبت ناروا دادن به انسانهای پاکدامن می کند روایات فراوانی نیز وجود دارد که بر حرمت قذف دلالت دارد حد قذف 80 ضربه شلاق است دلیل ومبانی این مجازات قاذف قرآن ،سنت واجماع است یک سری شرایط مانند عقل ،بلوغ و اختیار در باب قاذف معتبر است تا عملش به حرمت فعلیه متصف گردد در مقذوف نیزبرای ثبوت حد قذف به نفع او، احصان شرط است. احصان در این باب، عبارت از بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت است.این دو فقیه در برخی مسایل جزیی این موضوع با هم اختلاف دارند.

لینک کمکی