فایل PowerPoint (اسلاید ها) تصميم گيري مسير شغلي مفهومي گم شده در زندگي دانش آموزان ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تصميم گيري مسير شغلي مفهومي گم شده در زندگي دانش آموزان ايراني :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر نگرشی متمایز به تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان ایرانی می باشد. با توجه به مشاهداتبعمل آمده از مراجعینی که به مشاوران تحصیلی مراجعه نموده اند امر بی تصمیمی دانش آموزان باعث نگرانی والدین وآموزش و پرورش در ادامه تحصیل و انتخاب صحیح مسیر شغلی آنها شده است. با این توصیف در این پژوهش قصدداریم نگاهی متفاوت به تصمیم گیری مسیر شغلی از دریچه پردازش اطلاعات شناختی داشته باشیم. الگوی پردازشاطلاعات شناختی یک مدل 7 مرحله ای مشاوره ای مسیر شغلی است که شامل گام های مصاحبه آغازین، ارزیابی اولیه،تعریف مشکل و تحلیل، تنظیم اهداف، گسترش طرح یادگیری فرد، اجرای طرح یادگیری فردی و مرور کوتاه وتعمیم است که در کلیه مراحل محور وضعیت تصمیم گیری مراجع است. در این مدل تفکرناکارآمد و مشکلات پردازششناختی، از دغدغه های اصلی در آغاز مشاوره محسوب می شوند. مشاوران مشکلات واهداف را روش می کنند و آنها رابا راه بردهای مداخله ای هماهنگ می نمایند . چنین مداخله هایی حاصل توافق بی مراجع و مشاورند. علل شکاف بینآرزوها و خواسته های مراجع در آینده و واقعیت، سرنخ هایی برای نوع مداخله خواهد بود. مشاوران از طریق بازسازیشناختی به مراجعان کمک می رسانند.

لینک کمکی