فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعليم وتربيت رياليستي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعليم وتربيت رياليستي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ریالیسم یا واقع گرایی را ارسطو شاگرد افلاطون بنیان نهاده است با توجه به اینکه بخش عمده ای ازتعلیم و تربیت معاصر منبعث از فلسفه ریالیستی می باشد نویسنده این تحقیق تلاش دارد با هدف بررسیتعلیم و تربیت از منظر واقع گرایان ، به روش مروری و کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف موجود بابیان مقدمات و کلیاتی از نظرات و آراء فلسفی و تربیتی ریالیست ها ، تاریخچه پیدایش و تقسیم بندی اینمکتب فلسفی را تبیین کرده و همچنین به پاره ای از آرای تربیتی ودیدگاه آموزش و پرورشی نشات گرفته ازآن و بخصوص موضوعاتی همچون اهداف آموزش و پرورش ،برنامه درسی ومحتوی آموزشی و روشتدریس وجایگاه معلم و شاگرد و در نهایت به نقد و ارزیابی تعلیم و تربیت ریالیستی بپردازد.

لینک کمکی