فایل PowerPoint (اسلاید ها) راهکارها و راههاي پيشگيري از خشونت در مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) راهکارها و راههاي پيشگيري از خشونت در مدارس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

خشونت انسان علیه انسان،اختراعی فرامدرن و قرن بیستمی نیست. قوم کشی ها، کشتارهای پیاپی، دزدی ها و جنگو جدال گروه ها و اسلاف پیش از تاریخ ما را به وحشت انداخته است.رسانه های همگانی جدید ما، بیش از هنر وادبیات ماقبل فنآوری،خشن نیستند. داستان های جن و پری برادران گریم، آشکارا خشناند و حکایت وحشت آورادگار آلنپو، بیآنکه در آن ذکری از سلاح های تهاجمی به میان آید، ما را می ترساند. بنابراین خشونت پدیدهء تازهاینیست و در واقع برخی داده ها کاهش تعداد و درصد جنایات، حمله به قصد دزدی، راهزنی ها و تجاوزها را دردهه های گذشته نشان می دهد.هدف نوشتار حاضر بررسی راهکار ها و راه های پیشگیری از خشونت در مدارس می باشد که جهت تحقق اینموضوع، مولفه هایی چون تعریف خشونت در مدارس، عوامل بروز خشونت در مدارس، راه های کنترل و پیشگیریاز خشونت، نظریه های پرخاشگری و خشونت و ... مورد مداقه قرار خواهند گرفت.از این رو روش غالب در این مقاله، روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری اقدام به جمع آوری اطلاعاتو داده های لازم خواهد شد.

لینک کمکی