فایل PowerPoint (اسلاید ها) راهنماي تدوين اصل مقاله پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي،مطالعات اجتماعي و فرهنگي آموزش الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) راهنماي تدوين اصل مقاله پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي،مطالعات اجتماعي و فرهنگي آموزش الکترونيکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در خلال دو دهه اخیر، پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و توسعه شبکه جهانی اینترنت، یک روش آموزش مبتنی بر تکنولوژییعنی آموزش الکترونیکی را ایجاد کرده است. این تحول، جنبه های مختلف آموزش در سراسر جهان را با فرصت ها وچالش های جدید مواجه نموده است. از آنجا که رسالت اصلی دانشگاه، ارایه آموزش مطلوب به فراگیران است و از طرف دیگرشیوه های آموزش الکترونیکی قصد ایجاد تغییر و تحول در نحوه ارایه آموزش را دارند، بررسی ابعاد مختلف این تغییر وتحول، با توجه به گستردگی این ابعاد از اهمیت به سزایی برخوردار است.در این مقاله سعی شده است، ضمن معرفی ایده های جدید آموزش الکترونیکی، خصیصه های یک محیط آموزش الکترونیکیو وظایف مدرس و مدیریت سیستم آموزشی در اعمال مهندسی مجدد روش آموزش سنتی و رهبری حرکت به سمت استفادهاز روشهای نوین آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین چالش های فراروی .روشهای آموزش الکترونیکی، موردبررسی قرار گیرند.

لینک کمکی